2015

5. květen
Vystoupení v rámci bakalařského koncertu v Sále Martinů HAMU v Praze

5. červenec
Vystoupení v rámci slavnostních bohoslužeb konaných k výročí upálení v Železnom Brode

8. srpen
Koncert s Jaroslavem Tůmou v Poříči nad Sázavou

9. srpen
Koncert s Jaroslavem Tůmou v Miličíně

22. listopad
Koncert s Jaroslavem Tůmou v Netíně
Plagat
Program koncertu

15. prosinec
Koncert u sv. Benedikta – Karmel sv. Josefa v Praze
Plagat

17. prosinec
Koncert na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Plagat