Členové

Kristýna Konečná – umělecká vedoucí

na_web_kris_1
Foto: JT

Kristýna Konečná je absolventkou Pardubické konzervatoře v oboru klavír, který zde
studovala u Zdeňky Kolářové a Inny Tolmačové. Nyní studuje na Akademii múzických umění
v Praze obor cembalo pod vedením Giedré Lukšaité Mrázkové.
V rámci programu Erasmus studovala rok v Holandsku na Koninklijk
Conservatorium Den Haag ve třídách Fabia Bonizzoniho (cembalo), Patricka Ayrtona (basso
continuo), Jacquese Ogga (klavichord) a Marcela Zijlstry (gregoriánský chorál). Absolvovala
mistrovské kurzy hry na cembalo (Ton Koopman, Václav Luks), modálního zpěvu (Rebecca Stewart,
Martin Erhardt), hry na clavisimbalum-středověké cembalo (David Catalunya). Je umělecká vedoucí
souboru Duae Tastae Cantantes, který se zabývá interpretací renesanční vokální hudby
a hrou na historické klávesové nástroje. Dlouhodobě spolupracuje s vokálním kvartetem Quadrifolium
a vede pěvecký sbor Collaudemus farního sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově.

Ivana Michalovičová

na_web_ivan

Ivana Michalovičová (*1985) pochází z Prahy. Po absolvování Pražské konzervatoře
(varhanní hru studovala ve třídě Jana Kalfuse) byla přijata na hudební fakultu Akademie
múzických umění, kde je v současnosti posluchačkou prvního ročníku magisterského studia.
Obor varhany zde studuje pod vedením Jaroslava Tůmy. V uplynulém roce absolvovala
studijní pobyt ve francouzském Štrasburku, kde studovala u Aude Heurtematte. Zúčastnila se
řady interpretačních kurzů významných varhaníků (S. Baier, L. van Doeselaar, S. Engels,
L. Ghielmi, S. Kaminski, O. Latry, J. Essl, K. Owolabi, M. Schmeding, H. Vogel). Pravidelně
vystupuje na koncertech, spolupracuje se sólisty a různými hudebními, zejména pěveckými
tělesy (smíšený sbor Gaudium Pragense pod vedením Lukáše Hurníka, Kühnův dětský
pěvecký sbor řízený J. Chválou, smíšený pěvecký sbor MáTa pod vedením Heleny Velické,
smíšený sbor Hudební fakulty Akademie).

Juraj Slovík

na_web
Foto: Vojtěch Havlík, Český Rozhlas

Juraj Slovík sa narodil v roku 1983 v Poprade (Slovensko). V roku 2005 začal štúdium
na Konzervatóriu v Bratislave, odbor Cirkevná hudba (hra na organe v triede Petra Reiffersa,
dirigovanie zboru v triede Dušana Billa). Po úspešnom absolvovaní bol prijatý
na hudobnú fakultu Akademie múzických umění v Prahe do triedy Jaroslava Tůmy.
Počas svojho štúdia absolvoval viaceré interpretačné kurzy pod vedením osobností ako: Phillip Lefebvre,
Olivier Latry, Martin Schmeding, Mathias Maierhoffer, Katrine Bryndorf, Monika Melcová…
V súčasnosti vykonáva službu organistu a dirigenta chrámového zboru pri kostole sv. Alžbety v Bratislave.

Jakub Potoček

na_web_Kuba

Jakub Potoček od roku 2007 studoval na pražské konzervatoři, kde se souběžně věnoval dvěma hlavním oborům – hře na varhany (ve třídě Josefa Popelky) a kompozici (u Jiřího Gemrota). V červnu 2013 završil studium obou oborů absolutoriem. Dvakrát získal 1. cenu v mezinárodní skladatelské soutěži “GENERACE” (v kategorii do 20ti let); v roce 2010 za “Sonatu” pro varhany a roku 2011 za “Septet aneb dva pohledy na číslo sedm” pro flétnu, hoboj, klarinet, violu, violoncello, cembalo a trubicové zvony. Pravidelně se zúčastňuje
letních kompozičních kurzů “PostFest” konaných v Kroměříži.
V současné době studuje kompozici na hudební fakultě AMU v Praze (pod vedením prof. Hanuše Bartoně) a též vyučuje a působí jako korepetitor na tanečním oddělení v ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze.